Vedoucí Výukové veterinární ambulance: ING. LUCIE NĚMCOVÁ
Jsem absolventkou ZSF JU v Českých Budějovicích a FAPPZ ČZU v Praze. Pocházím z rodiny kynologů a myslivců. Ke zvířecím chlupům mám od dětství vřelý vztah. Až v době vstupu do pracovního procesu jsem si splnila sen v podobě chlupatého zlatého štěstí – Zlatého retrívra, který mi otočil život vzhůru nohama a začaly se mé kroky stáčet jiným směrem. Nějaká zkouška z ověření vloh, nějaké výstavy. Z okruhu humánní medicíny jsem se dostala do oblasti problematiky hospodářských zvířat, šlechtění a nejnovějších laboratorních procesů. Přesto injekci radši aplikuji člověku než zvířeti, a proto v ambulanci působím jako šedá eminence. Starám se o blaho nás všech na ambulanci, koordinuji studenty v rámci jejich praxe na ambulanci, a hlavně zajišťuji klidný chod ambulance.
Veterinární lékař: MVDR. MARTINA FRÜHAUF KOLÁŘOVÁ
Od malička jsem chtěla být veterinární lékařkou, ke zvířatům mě to prostě vždycky táhlo. Po absolvování VFU Brno se tak můj sen stal skutečností a já nastoupila na veterinární kliniku, kde bylo na čase všechny teoretické znalosti převést do praxe. V průběhu let jsem se specializovala na medicínu drobných savců a fyzioterapii psů. Po založení rodiny jsem si pak uvědomila, jak je důležité zvládat akutní medicínu a se svou kolegyní jsme začali školit laickou veřejnost v první pomoci psa. Veterinární medicína si žádá neustálé vzdělávání a tak jsem se po letech vrátila na akademickou půdu a mám tu čest své zkušenosti předávat dál. 
Veterinární lékař: MVDR. MARTINA NAČERADSKÁ PH.D., MANZCVS (FELINE MEDICINE), ISFM ADVCERT FELINE BEHAVIOUR
Dr. Načeradská vystudovala FVL na VFU BRNO v roce 2006, kde také v roce 2017 dokončila i doktorské studium. Věnuje se hlavně kočičí medicíně a v roce 2013 založila první Cat Friendly kliniku v České Republice. Jedná se o mezinárodní certifikaci, která zaručuje, že kočky budou ošetřovány a vyšetřovány tak,aby jim to způsobovalo co nejméně stresu. V roce 2018 složila zkoušku z kočičí medicíny u Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists a stala se jejich členkou. Od roku 2019 pracuje jako vědecký pracovník a vyučující na ČZU v Praze. V roce 2020 ukončila studium v rámci IDTE (International dog training of Europe) s Turid Rugaas a v roce 2021 ukončila kurz advanced feline behaviour a stala se certifikovaným kočičím psychologem. Dr.Načeradská obdržela i několik cen za svoji vědeckou práci (Falling Walls lab in the Czech Republic, best 2015, Best poster DMykG 2017, Best poster ISFM Congress 2019, The winner of the issue CONTROL & THERAPY 2019).
Nejradši má interní medicínu koček a věnuje se i jejich poruchám chování a výcviku a poruchám chování psů. Ráda maluje a fotografuje portréty zvířat. 
Veterinární lékař: PROF. MVDR. MIROSLAV SVOBODA, CSC.
Medicíně malých zvířat, zejména psů a koček, se věnuji již od dob studií. Na Fakultě veterinárního lékařství VU v Brně jsem si během čtyř dekád prošel od asistenta až po přednostu kliniky nemocí malých zvířat a děkana fakulty. Podílel jsem se na výchově dvou generací veterinárních lékařů, napsal řadu knih odborného zaměření a učinil dva pokusy o veterinární beletrii. Během dlouhé veterinární kariéry jsem možná některé iluze ztratil, co mi však zůstalo, je láska ke zvířatům a snaha pomoci při řešení jejich zdravotních problémů. Poněvadž není možné zvládnout odbornou problematiku jako celek, dlouhodobě se zaměřuji na vnitřní a kožní nemoci psa a kočky s drobnými přesahy do dalších specializací. V posledních dvou letech jsem se na FAPPZ ČZU v Praze podílel na akreditaci bakalářského studijního programu Veterinární asistent. 
Veterinární lékař: MVDr. KRISTÝNA JAVORSKÁ

Jsem člověk, kterého odjakživa přitahovala příroda a zejména všichni živí tvorové. Nejprve to bylo cokoli, co se dalo chytit do ruky, později jsem se realizovala jako chovatelka hmyzu, hlemýžďů, hlodavců, andulek a různých plazů – želv, ještěrů a hadů. Právě tito šupinatí tvorové mě fascinovali natolik, že jsem se rozhodla věnovat se jim i po profesní stránce. Po absolvování přírodovědného gymnázia, inspirována veterinářem, který mi poodhalil kouzlo herpetomedicíny, jsem se vrhla do studia veterinárního lékařství na VFU Brno. Během studia jsem absolvovala několik praktických stáží zaměřených především na medicínu plazů, nejvíce těžím z pobytu na klinice Exomed v Berlíně a na Klinice pro ptáky, plazy a drobné savce, Ghent University. Mnoho let jsem se na Ústavu patologické morfologie a parazitologie VFU Brno věnovala také parazitologii se zaměřením na parazitózy plazů.

Veterinární asistence/recepce: ING. LENKA HACKEROVÁ
Láska ke zvířatům mě provázela již od útlého dětství, a právě ona mě nasměrovala na moji životní cestu. Když jsem ve 12 letech absolvovala svoji první jezdeckou lekci, věděla jsem, že právě koně se stanou mojí největší vášní. Jelikož jsem byla odjakživa vychovávána ve stylu známého přísloví „Bez práce nejsou koláče.“, odpracovávala jsem si během studia čtyřletého gymnázia své jezdecké lekce výpomocí na rodinné farmě zabývající se chovem skotu a ovcí. Zde jsem získala spoustu cenných znalostí a zkušeností s celkovým managementem chovu, které jsem se rozhodla prohloubit studiem zootechniky na České zemědělské univerzitě v Praze. Po absolvování magisterského oboru „Reprodukční biotechnologie“ jsem si splnila svůj dětský sen a začala pracovat jako chovatelka afrických zvířat v ZOO Praha. Protože ale ráda dotahuji věci do konce, rozhodla jsem se absolvovat i doktorské studium na Katedře veterinárních disciplín.  
Veterinární asistence/recepce: ING. KATEŘINA HAVLÍKOVÁ
Jako dítě jsem byla velká chovatelka drobných zvířat, hlavně když z jednoho samce pískomila jsme najednou měli deset malých mláďat. Pro tuto velkou lásku ke zvířatům jsem se dala na dráhu veterinární sestřičky a vystudovala střední odbornou školu veterinární v Hradci Králové. Ale vítr osudu mě od tohoto poslání odvál jinam, a to na Českou zemědělkou univerzitu v Praze, kde jsem vystudovala chov koní a reprodukční biotechnologie. V tomto oboru i nadále pokračuji na doktorském studiu. 
Veterinární asistence/recepce: ING. KATEŘINA KHEILOVÁ. PH.D.

Jsem absolventkou FAPPZ ČZU. Po dokončení doktorského studia jsem pracovala na děkanátu FAPPZ. Jako novopečená maminka jsem se vrátila na Katedru veterinárních disciplín a nyní si zde, v ambulanci, tak trochu plním svůj dětský sen. Těším se na vás a vaše chlupáče i naháče.

Veterinární asistence/recepce: ING. ALŽBĚTA LINDOVÁ

Narodila jsem se v roce 1993 v Jaroměři. Po maturitě na Gymnáziu a SOŠ v Jaroměři jsem nastoupila na FAPPZ ČZU v Praze a vystudovala zde Speciální chovy zvířat (titul Bc., 2016) a Zájmové chovy zvířat (titul Ing., 2018). Od roku 2018 pracuji na Oddělení vědy a výzkumu na FAPPZ ČZU v Praze.
V letech 2014 – 2015 jsem absolvovala stáž na úseku šelem v ZOO Dvůr Králové, od roku 2016 do roku 2018 jsem působila jako veterinární asistent SKAVET Česká Skalice.
Absolvovala jsem celodenní kurz První pomoc psa (2020) a Tellington TTouch Workshop – vodící techniky (2020).
Doma mám fenu zlatého retrívra Baruš, kočku Lvíčka a králíky.
Mezi mé záliby patří agility, kterému se věnuji od roku 2006, procházky, hudba a přátelé.

Telefon: +420 224 383 344
+420 705 651 280

E-mail: veterina@af.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol